Pozvat firmu

*
*
*
*

Pozvánka bude odeslána pod Vaším jménem prostřednictvím aplikace mPOHODA.

Jako odesílatel pozvánky jste zodpovědný za obsah zprávy, správnost e-mailové adresy a souhlas adresáta s přijetím pozvánky.

E-mailová adresa adresáta bude použita výhradně pro odeslání pozvánky a v žádném případě nebude sloužit pro reklamní či jiné účely.