Přihlášení - ověření kódu

Ověřovací kód pro přihlášení uživatele do aplikace mPOHODA je nutné zadat, pokud je aktivní tzv. dvoufázové přihlašování.

Ověření kódu

1. Nastavení přihlášení pomocí ověřovacího kódu

Pokud bylo v agendě Heslo a způsob přihlášení aktivováno tzv. dvoufázové přihlašování, je při každém přihlášení uživatele do aplikace vyžadováno zadání ověřovacího kódu.

Zatržením volby Zapamatovat prohlížeč si zvolený prohlížeč pamatuje ověření přihlášení uživatele do doby vypršení lhůty, po kterou má tyto údaje uloženy v paměti. V praxi to pak znamená, že při dalším přihlášení do webového rozhraní aplikace mPOHODA v tomto prohlížeči nebude po uživateli vyžadováno zadání ověřovacího kódu.

2. Ověření přihlašovacího kódu

V poli Ověřovací kód zadejte číselný kód a potvrďte jej zvolením Ověřit. Pokud je zadaný kód správný, dojde k přihlášení uživatele do aplikace mPOHODA.

Ověřovací kód uživatel získá v závislosti na nastaveném způsobu přihlášení, tzn. buď prostřednictvím e-mailu, sms nebo aplikace Google Authenticator.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.