Nastavení účtu

Agenda slouží k úpravě profilu uživatele.

Nastavení účtu

Změnu nastavení profilu může provádět uživatel pouze pro vlastní uživatelský účet. Agenda Nastavení účtu je uvedena v menu pod jménem přihlášeného uživatele.

1. Profil uživatele

V profilu uživatele jsou uvedeny základní informace o uživatelském účtu.

  • Přihlašovací e-mail nelze měnit.

  • Změní-li se jméno uživatele, musí si jej uživatel upravit v poli Jméno a příjmení. Zde zobrazená hodnota se používá na tiskových sestavách a v odesílaných e-mailech.

  • Pozice je doplňkový údaj, který není povinný pro vyplnění. Nezobrazuje se na tiskových sestavách, ani v odesílaných e-mailech.

  • V sekci Vaše firma jsou uvedeny informace o vaší firmě, které jste uvedli při registraci.

    Účetní, kteří si vytvořili registraci pro přístup k datům klientů, kterým vedou účetnictví, zde vidí informace o své účetní firmě.

  • Na stránce Nastavení účtu se můžete také přihlásit k odběru zpravodajů s legislativními novinkami a nabídkami produktů a služeb STORMWARE, pokud jste tak již neučinili při registraci.

2. Nastavení přihlášení

Jak provést změnu hesla nebo zabezpečit přihlášení uživatele do aplikace se dočtete v kapitole Heslo a způsob přihlášení.

3. Zrušení účtu

Chcete-li zrušit váš uživatelský účet, zvolte povel Zrušit účet. Z důvodu ověření uživatele bude následně na váš přihlašovací e-mail zaslán odkaz, který vás přesměruje na stránku Zrušení uživatelského účtu. Na této stránce dojde po ověření přihlašovacího hesla ke zrušení účtu.

Pokud synchronizujete aplikaci mPOHODA s programem POHODA, před zrušením účtu proveďte synchronizaci všech mobilních zařízení a poté spusťte synchronizaci v programu POHODA. Následně zkontrolujte korektní import všech dat, jinak může dojít k jejich ztrátě.

Pokud máte pomocí účtu mPOHODA založenou účetní jednotku v aplikaci mKasa, ztratíte zrušením účtu přístup do aplikace mKasa včetně pořízených dat dané účetní jednotky.

Zrušením účtu ztratíte přístup ke všem firmám, které jsou na tento účet napojeny. Pokud jste posledním uživatelem některé z vašich firem, dojde k jejímu odstranění včetně všech pořízených dat.

Chcete-li zrušit uživatelský účet a jste přihlášeni prostřednictvím Účtu POHODA, zrušením Účtu mPOHODA nedojde ke zrušení Účtu POHODA - ten můžete i nadále využívat pro přihlášení do ostatních aplikací STORMWARE.

Pokud si zrušení účtu rozmyslíte, lze účet do 14 dnů obnovit pomocí odkazu zaslaného na váš e-mail. Po vypršení této lhůty budou veškerá data definitivně smazána. Pokud účet obnovíte, je ještě zapotřebí obnovit případně vymazané firmy a to zvolením povelu Obnovit v agendě Firmy.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.