Heslo a způsob přihlášení

Agenda slouží k zadání nového přihlašovacího hesla a k nastavení způsobu přihlášení uživatele do aplikace.

Změna hesla a způsobu přihlášení

Změnit heslo nebo způsob přihlášení do aplikace může provádět uživatel pouze pro vlastní uživatelský účet. Agenda Heslo a způsob přihlášení je uvedena v menu pod jménem přihlášeného uživatele.

Možnosti nastavení přihlášení a změny hesla závisí na tom, zda je uživatel do aplikace mPOHODA přihlášený prostřednictvím Účtu mPOHODA nebo Účtu POHODA.

1. Nastavení přihlášení

Uživatel je přihlášený přes Účet mPOHODA

Chcete-li přihlášení do aplikace mPOHODA zabezpečit ověřovacím kódem, postupujte dle níže uvedených kroků:

 • v poli Aktuální heslo zadejte své aktuální heslo,

 • nastavte přepínač Dvoufázové přihlášení do polohy Zapnuto,

 • vyberte způsob přihlášení,

 • nastavení uložte.

Způsob přihlášení

 • E-mail

  • Při každém přihlášení do aplikace bude po uživateli vyžadováno zadání ověřovacího kódu, který mu byl zaslán na jeho e-mail.

 • Google Authenticator

  • Při každém přihlášení do aplikace bude po uživateli vyžadováno zadání ověřovacího kódu, který generuje aplikace Google Authenticator.

  • Před provedením nastavení proto nainstalujte na vaše mobilní zařízení aplikaci Google Authenticator, kterou stáhnete z Google Play, resp. z AppStore.

  • Zvolením volby Google Authenticator ve webovém rozhraní aplikace mPOHODA se zobrazí qr kód, který naskenujte v aplikaci Google Authenticator.

   Pokud se vám nedaří kód sejmout, můžete do aplikace Google Authenticator opsat zobrazený klíč a název vašeho účtu (přihlašovací e-mail do aplikace mPOHODA).

   Klíč k účtu zkopírujte a uložte mimo aplikaci mPOHODA pro případ ztráty mobilního zařízení či uvedení do továrního nastavení a následnou obnovu účtu v aplikaci Google Authenticator.

  • Po načtení qr kódu, resp. po ručním zadání klíče, se v aplikaci Google Authenticator zobrazí šestimístný ověřovací kód, který zadejte v aplikaci mPOHODA v poli Test ověřovacího kódu a stiskněte tlačítko Ověřit kód. Tím si potvrdíte správnost nastavení ověřování pomocí Google Authenticatoru.

  • Nastavení půjde uložit po potvrzení, že klíč k účtu máte zkopírován a uložen na bezpečném místě.

  Google Authenticator

Zatržením volby Zapamatovat prohlížeč na stránce Přihlášení - ověření kódu si zvolený prohlížeč pamatuje ověření přihlášení uživatele do doby vypršení lhůty, po kterou má tyto údaje uloženy v paměti. V praxi to pak znamená, že při dalším přihlášení do webového rozhraní aplikace mPOHODA v tomto prohlížeči nebude po uživateli vyžadováno zadání ověřovacího kódu.

Uživatel je přihlášený přes Účet POHODA

Pokud pro přihlášení do aplikace používáte Účet POHODA a chcete jej zabezpečit dvoufázovým ověřením, klikněte na odkaz Nastavení dvoufázového ověření, čímž budete přesměrováni na stránky Účtu POHODA, kde dle níže uvedených kroků dvoufázové ověření nastavíte.

 • v poli Aktuální heslo zadejte své aktuální heslo a klikněte na tlačítko Ověřit,

 • klikněte na tlačítko Povolit dvoufázové ověření,

 • postupujte dle zobrazených instrukcí.

Po úspěšném ověření se vygenerují kódy pro obnovu, které si schovejte na bezpečném místě. Bez odpovídajícího kódu obnovy nebude možné v případě ztráty zařízení využívaného pro dvoufázové přihlášení získat přístup k vašemu účtu.

Po nastavení dvoufázového přihlášení bude od uživatele při každém přihlášení do aplikace mPOHODA vyžadováno zadání ověřovacího kódu, který vygeneruje zvolená aplikace Authenticator.

Po každé změně nastavení způsobu přihlášení doporučujeme provést ve webovém rozhraní aplikace i na všech mobilních zařízeních nové přihlášení uživatele.

2. Změna hesla

Uživatel je přihlášený přes Účet mPOHODA

Chcete-li si změnit své přihlašovací heslo, zadejte v poli Aktuální heslo doposud používané heslo a dále pak v polích Nové heslo a Heslo znovu vámi požadované nové heslo a změny uložte. Od dalšího přihlášení již budete používat nově zadané heslo.

Uživatel je přihlášený přes Účet POHODA

Chcete-li si změnit své přihlašovací heslo, klikněte na odkaz Změna hesla, čímž budete přesměrováni na stránky Účtu POHODA, kde po přihlášení k účtu zadejte v poli Aktuální heslo doposud používané heslo a dále pak v polích Nové heslo a Potvrďte nové heslo uveďte vámi požadované nové heslo a změny uložte kliknutím na tlačítko Změnit heslo. Od dalšího přihlášení již budete používat nově zadané heslo.

Po každé změně hesla doporučujeme provést ve webovém rozhraní aplikace i na všech mobilních zařízeních nové přihlášení uživatele.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.