Heslo a způsob přihlášení

Agenda slouží k zadání nového přihlašovacího hesla a k nastavení způsobu přihlášení uživatele do aplikace.

Změna hesla a způsobu přihlášení

Změnit heslo nebo způsob přihlášení do aplikace může provádět uživatel pouze pro vlastní uživatelský účet. Agenda Heslo a způsob přihlášení je uvedena v menu pod jménem přihlášeného uživatele.

1. Nastavení přihlášení

Chcete-li přihlášení do aplikace mPOHODA zabezpečit ověřovacím kódem, postupujte dle níže uvedených kroků:

 • v poli Aktuální heslo zadejte své aktuální heslo,

 • nastavte přepínač Dvoufázové přihlášení do polohy Zapnuto,

 • vyberte způsob přihlášení,

 • nastavení uložte.

Způsob přihlášení

 • E-mail

  • Při každém přihlášení do aplikace bude po uživateli vyžadováno zadání ověřovacího kódu, který mu byl zaslán na jeho e-mail.

 • Google Authenticator

  • Při každém přihlášení do aplikace bude po uživateli vyžadováno zadání ověřovacího kódu, který generuje aplikace Google Authenticator.

  • Před provedením nastavení proto nainstalujte na vaše mobilní zařízení aplikaci Google Authenticator, kterou stáhnete z Google Play, resp. z AppStore.

  • Zvolením volby Google Authenticator ve webovém rozhraní aplikace mPOHODA se zobrazí qr kód, který naskenujte v aplikaci Google Authenticator.

   Pokud se vám nedaří kód sejmout, můžete do aplikace Google Authenticator opsat zobrazený klíč a název vašeho účtu (přihlašovací e-mail do aplikace mPOHODA).

   Klíč k účtu zkopírujte a uložte mimo aplikaci mPOHODA pro případ ztráty mobilního zařízení či uvedení do továrního nastavení a následnou obnovu účtu v aplikaci Google Authenticator.

  • Po načtení qr kódu, resp. po ručním zadání klíče, se v aplikaci Google Authenticator zobrazí šestimístný ověřovací kód, který zadejte v aplikaci mPOHODA v poli Test ověřovacího kódu a stiskněte tlačítko Ověřit kód. Tím si potvrdíte správnost nastavení ověřování pomocí Google Authenticatoru.

  • Nastavení půjde uložit po potvrzení, že klíč k účtu máte zkopírován a uložen na bezpečném místě.

  Google Authenticator

Po každé změně nastavení způsobu přihlášení doporučujeme provést ve webovém rozhraní aplikace i na všech mobilních zařízeních nové přihlášení uživatele.

Zatržením volby Zapamatovat prohlížeč na stránce Přihlášení - ověření kódu si zvolený prohlížeč pamatuje ověření přihlášení uživatele do doby vypršení lhůty, po kterou má tyto údaje uloženy v paměti. V praxi to pak znamená, že při dalším přihlášení do webového rozhraní aplikace mPOHODA v tomto prohlížeči nebude po uživateli vyžadováno zadání ověřovacího kódu.

2. Změna hesla

Chcete-li si změnit své přihlašovací heslo, zadejte v poli Aktuální heslo doposud používané heslo a dále pak v polích Nové heslo a Heslo znovu vámi požadované nové heslo a změny uložte. Od dalšího přihlášení již budete používat nově zadané heslo.

Po každé změně hesla doporučujeme provést ve webovém rozhraní aplikace i na všech mobilních zařízeních nové přihlášení uživatele.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.