Uživatelé

Agenda slouží k evidenci uživatelů, kteří jsou oprávněni pracovat s danou účetní jednotkou.

Uživatelé

1. Seznam uživatelů

Seznam uživatelů je tvořen uživateli, kteří mají přístup do aktuálně otevřené jednotky. Ve firmě může uživatel zastávat jednu z následujících rolí:

 • uživatel je role, kterou automaticky získává každý nový uživatel firmy. Práce uživatele ve firmě je omezena - uživatel nemůže:

  • upravovat nastavení firmy

  • číst a upravovat doklady jiných uživatelů - pokud mu tuto možnost administrátor nepřidělí

  • číst souhrnné statistiky - pokud mu tuto možnost administrátor nepřidělí

  • stahovat do XML souboru informace z adresáře a ceníku

  • provádět úkony určené pouze administrátorovi

 • administrátor může provádět všechny operace a dále pak je, oproti běžnému uživateli, oprávněn:

  • upravovat nastavení firmy (údaje o firmě, nastavení dokladů, číselných řad, přidávat bankovní účty apod.)

  • pozvat jiného uživatele do firmy

  • odebrat uživatele z firmy

  • přidat a odebrat právo administrátora jiným uživatelům

  • měnit ostatním uživatelům výchozí nastavení

  • stahovat XML soubor s údaji z adresáře a ceníku

  • smazat firmu a obnovit jí do 14ti dnů

  • synchronizovat data s programem POHODA

2. Nastavení uživatele

Práce uživatele, který má ve firmě roli Uživatel, může být volitelně omezena z hlediska:

 • přístupu k dokladům jiných uživatelů - uživatel ve všech dokladových agendách vidí pouze záznamy, které sám vytvořil. Nevidí svázané doklady vytvořené jinými uživateli (záložka Doklady v dokladových agendách a agendách Adresář a Ceník) a nemůže se na záznamy jiných uživatelů přepnout ani z informační plochy, pokud na ni má přístup.

 • přístupu na informační plochu - uživatel na informační ploše nevidí souhrnné statistiky

Nově příchozí uživatel do firmy má automaticky zakázán přístup k dokladům jiných uživatelů a k informační ploše.

Změna v omezení práce uživatele v aplikaci mPOHODA se na mobilních zařízeních projeví až v okamžiku volání API či provedení synchronizace dat. Doporučujeme tedy v případě změny nastavení uživatele na webovém rozhraní spustit na všech mobilních zařízeních synchronizaci dat. Pro optimální aplikaci omezení uživatele přejděte v případě starších mobilních klientů na verzi 3.4.

Jsou-li v aplikaci mPOHODA evidovány hotovostní pokladny, střediska a činnosti z programu POHODA, je možné každému uživateli nastavit vlastní výchozí hotovostní pokladnu, středisko a činnost. Středisko a činnost se pak automaticky předvyplní na nový doklad vytvářený pod daným uživatelským účtem. Zadaná výchozí pokladna se vloží na nový pokladní doklad, resp. fakturu s formou úhrady Hotově.

Pole pro výběr pokladny, střediska nebo činnosti je viditelné pouze, pokud byly příslušné záznamy importovány do firmy z programu POHODA.

Změnu jména, pozice nebo hesla může každý uživatel provést v nastavení svého profilu v agendě Nastavení účtu. Změna e-mailu není možná.

Nastavení uživatele

3. Pozvání nového uživatele

Přístup jiným uživatelům do účetní jednotky dáte zasláním pozvánky. Pozvánku lze odeslat následujícími způsoby.

 • V aplikaci mPOHODA v agendě Uživatelé v části Pozvat uživatele zadejte emailovou adresu uživatele a potvrzením Pozvat mu odešlete pozvánku.

  Pozvání nového uživatele
 • Pokud vy nebo vaše účetní vlastníte program POHODA, můžete pozvánku dalším uživatelům zaslat také přímo z programu POHODA.

Potvrzením pozvánky bude daný uživatel oprávněn v účetní jednotce pracovat. Pokud jste v aplikaci mPOHODA založili více účetních jednotek, jsou jiní uživatelé oprávněni vstoupit pouze do těch jednotek, kam jim byl umožněn přístup zasláním pozvánky.

Uživatelé, kteří pozvánku potvrdili, se zobrazí v seznamu uživatelů, kde jim můžete nastavit uživatelskou roli.

4. Odstranění uživatele z firmy

Zvolením povelu Odstranit dojde ke smazání zvoleného uživatele z firmy. Smazanému uživateli přijde informační email o tom, z jaké firmy byl odstraněn..

Ve firmě musí zůstat alespoň jeden administrátor.

Odstranění uživatele

Zpět na začátek