Uživatelé

Agenda slouží k evidenci uživatelů, kteří jsou oprávněni pracovat s danou účetní jednotkou.

Uživatelé

1. Seznam uživatelů

Seznam uživatelů je tvořen uživateli, kteří mají přístup do aktuálně otevřené jednotky. Ve firmě může uživatel zastávat jednu z následujících rolí:

 • uživatel je role, kterou automaticky získává každý nový uživatel firmy a jehož práce ve firmě může být omezena:

  základní omezení:

  • upravovat nastavení firmy

  • stahovat do XML souboru informace z adresáře a ceníku

  • provádět úkony určené pouze administrátorovi

  volitelná omezení (přístup přiděluje administrátor):

  • číst a upravovat doklady jiných uživatelů

  • pracovat se skladovými položkami (tj. položkami synchronizovanými z programu POHODA)

  • číst souhrnné statistiky

 • administrátor může provádět všechny operace a dále je pak, oproti běžnému uživateli, oprávněn:

  • přidělovat licence uživatelům firmy

  • upravovat nastavení firmy (údaje o firmě, nastavení dokladů, číselných řad, přidávat bankovní účty apod.)

  • pozvat jiného uživatele do firmy

  • odebrat uživatele z firmy

  • přidat a odebrat právo administrátora jiným uživatelům

  • měnit ostatním uživatelům výchozí nastavení

  • stahovat XML soubor s údaji z adresáře a ceníku

  • nastavovat automatickou fakturaci

  • smazat firmu a obnovit jí do 14ti dnů

  • synchronizovat data s programem POHODA

2. Nastavení uživatele

Nastavení uživatele

Práce uživatele, který má ve firmě roli Uživatel, může být volitelně omezena z hlediska:

 • možnosti vytvářet a spravovat záznamy

 • přístupu k dokladům jiných uživatelů

  • ve všech dokladových agendách jsou vidět pouze záznamy, které uživatel sám vytvořil

  • na záložce Doklady v dokladových agendách a agendách Adresář a Ceník nejsou zobrazeny svázané doklady vytvořené jinými uživateli

  • uživatel se nemůže přepnout na záznamy jiných uživatelů z informační plochy, pokud na ni má přístup

 • přístupu na informační plochu

  • uživatel na informační ploše nevidí souhrnné statistiky

 • přístupu ke skladům

  • položky ceníku patřící do skladu, ke kterému uživatel nemá přístup, nelze vložit do nového dokladu (uživatel nevidí položky v hlavní ani přenosové agendě Ceník)

  • pro vložení do dokladu se nenabízejí ani komplety a soupravy obsahující položky, ke kterým nemá uživatel přístup

  • nelze upravovat a mazat doklady obsahující položky s omezeným přístupem

  • do vydané faktury se nepřenese kompletní přijatá objednávka nebo zálohová faktura obsahující položky s omezeným přístupem

   Do faktury se vloží pouze ty položky zdrojového dokladu, se kterými je uživatel oprávněn pracovat. V případě kompletů a souprav je přenos povolen za předpokladu, že uživatel má přístup ke všem položkám tvořících danou složenou zásobu.

Nově příchozí uživatel do firmy má automaticky zakázán přístup k dokladům jiných uživatelů, ke skladům a k informační ploše.

Změna v omezení práce uživatele v aplikaci mPOHODA se na mobilních zařízeních projeví až v okamžiku volání API či provedení synchronizace dat. Doporučujeme tedy v případě změny nastavení uživatele na webovém rozhraní spustit na všech mobilních zařízeních synchronizaci dat.

Každý uživatel si může ve svém profilu zvolit výchozí prodejní cenu. Založením nového dokladu se pak tato cena rovnou nastaví na doklad vytvářený daným uživatelem.

Dále si pak uživatel může zvolit i výchozí agendu, která se otevře po přihlášení uživatel do aplikace.

Jsou-li v aplikaci mPOHODA evidovány hotovostní pokladny, střediska a činnosti z programu POHODA, je možné přiřadit uživateli vlastní výchozí hotovostní pokladnu, středisko a činnost. Středisko a činnost se pak automaticky předvyplní na nový doklad vytvářený pod daným uživatelským účtem. Zadaná výchozí pokladna se vloží na nový pokladní doklad, resp. fakturu a zálohovou fakturu s formou úhrady Hotově.

Pole pro výběr pokladny, střediska nebo činnosti je viditelné pouze, pokud byly příslušné záznamy importovány do firmy z programu POHODA.

Změnu jména, pozice nebo hesla může každý uživatel provést v nastavení svého profilu v agendě Nastavení účtu. Změna e-mailu není možná.

3. Pozvání nového uživatele

Videonávod: Přidání nového uživatele do aplikace mPOHODA

Přístup jiným uživatelům do účetní jednotky dáte zasláním pozvánky. Pozvánku lze odeslat následujícími způsoby.

 • V aplikaci mPOHODA v agendě Uživatelé v části Pozvat uživatele zadejte e-mailovou adresu uživatele a potvrzením Pozvat mu odešlete pozvánku.

  Pozvání nového uživatele
 • Pokud vy nebo vaše účetní vlastníte program POHODA, můžete pozvánku dalším uživatelům zaslat také přímo z programu POHODA.

Na zadanou e-mailovou adresu přijde uživateli e-mail s pozvánkou do dané firmy. Potvrzením pozvánky bude daný uživatel oprávněn v účetní jednotce pracovat. Pokud jste v aplikaci mPOHODA založili více účetních jednotek, jsou jiní uživatelé oprávněni vstoupit pouze do těch jednotek, kam jim byl umožněn přístup zasláním pozvánky.

Uživatelé, kteří pozvánku potvrdili, se zobrazí v seznamu uživatelů, kde jim můžete nastavit uživatelskou roli.

4. Odstranění uživatele z firmy

Zvolením povelu Odstranit dojde ke smazání zvoleného uživatele z firmy. Smazanému uživateli přijde informační email o tom, z jaké firmy byl odstraněn.

Ve firmě musí zůstat alespoň jeden administrátor.

Odstranění uživatele

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.