Předplatné

Agenda Předplatné slouží k rozdělování zakoupených uživatelských předplatných firmy mezi jednotlivé uživatele.

Předplatné

1. Uživatelské předplatné

V aplikaci mPOHODA rozlišujeme základní dvě plné verze mPOHODA Basic a mPOHODA Pro Pro funkce. Zakoupením jedné z těchto variant získáváte základní počet uživatelských předplatných (mCAL) - ve verzi Basic 2 mCAL, ve verzi Pro 5 mCAL.
V případě verze mPOHODA Pro můžete základní předplatné rozšířit o další uživatele zakoupením dalších mCAL nebo jej rozšířit na jiné IČ firmy nákupem mIČ, čímž získáte jedno uživatelské předplatné mCAL.

Uživatel s přiděleným předplatným je oprávněn vystavovat a spravovat záznamy firmy (tzn. vytvářet, upravovat a mazat doklady, adresní záznamy apod.). Možnosti práce uživatele ve firmě můžete dále určit nastavením dalších omezení.

Ověření předplatného

Zadaním ID zákazníka, získaného při zakoupení licencie programu POHODA nebo předplatného aplikace mPOHODA, dojde po uložení nastavení na základě uvedeného IČ firmy (které se zadává v agendě Nastavení firmy) k ověření platnosti předplatného.

Ověření předplatného probíhá automaticky. V případě, že si chcete předplatné oveřit sami, zvolte povel Oveřit.

Firmy, pro které bylo zakoupené rozšíření mIČ (např. klienti účetních firem), ID zákazníka nevyplňují.

Údaje o předplatném

 • Varianta - v poli se zobrazuje varianta předplatného mPOHODA Start, mPOHODA Basic, mPOHODA Pro nebo mPOHODA mIČ

 • Platnost - datum, do kdy je aktuální předplatné aplikace platné

 • mIČ - v poli se uvádí počet rozšíření mIČ, které jste zakoupili pro své klienty

  Pole se zobrazuje pouze firmám s variantou mPOHODA Pro Pro funkcia.

 • Prodloužit - tlačítko je aktivní pouze v případě, že nemáte ještě zakoupeno předplatné na další období. Kliknutím na tlačítko budete přesměrováni do e-shopu společnosti STORMWARE, kde si můžete zakoupit předplatné na další rok.

Počet uživatelských předplatných

V sekci Počet uživatelských předplatných je uveden počet uživatelských předplatných získaných v rámci základní varianty aplikace a získaných nákupem mIČ a mCAL v rámci varianty Pro.

V poli Celkový počet uživatelských předplatných je uveden součet všech uživatelských předplatných pro danou variantu aplikace. V případě varianty mPOHODA Pro je celkový počet užívatelských předplatných dán součtem počtu předplatných získaných v rámci základní varianty a počtu předplatných získaných nákupem rozšíření mIČ a mCAL.

Uživatelské předplatné se následně přiděluje jednotlivým uživatelům v sekci Přidělení předplatných uživateli. Uživatelské předplatné jednotlivým uživatelům přidáte/odeberete nastavením volby Předplatné v seznamu uživatelů. Spravovat předplatné může pouze uživatel s rolí Administrátor.

2. Správa předplatných běžnou firmou

 • Po nákupu varianty aplikace mPOHODA Basic nebo mPOHODA Pro založte v aplikaci svou firmu jedním ze způsobů popsaných v kapitole Vytvoření nové firmy na stránce Správa firem.

 • Následně pozvěte do firmy uživatele, kterým chcete dát do založené jednotky přístup.

 • Poté v agendě Předplatné zadejte své ID zákazníka. Na základě IČ firmy a ID zákazníka dojde k ověření předplatného.

 • V sekci Přidělení předplatných uživeteli rozdělte mezi uživatele vaší firmy zakoupené uživatelské předplatné nastavením volby Předplatné.

  Nad tabulkou uživatelů je uveden přehled uživatelských předplatných, kolik z nich již bylo přiděleno a kolik je jich volných.

3. Správa předplatného účetní firmou

 • Aby vaši klienti mohli používat aplikaci mPOHODA bez omezení a data synchronizovat do vašeho programu POHODA, musí být vlastníky jedné z placených verzí aplikace mPOHODA.

 • Jako vlastník síťové verze programu POHODA získáváte s aktuálním SERVIS zadarmo mPOHODA Pro a můžete tak svým klientům zařídit získání placené verze aplikace mPOHODA vy, a to zakoupením rozšíření mIČ pro IČ klienta. Tím klient získá variantu mPOHODA Pro s jedním uživatelských předplatným. V případě, že klient potřebuje více uživatelských licencí, můžete mu je zajistit zakoupením rozšíření mCAL. Klient se tak nemusí o předplatné starat, veškeré úhrady a objednávky za něj vyřešíte vy jakožto účetní firma.

 • Jste-li vlastníkem nesíťové verze programu POHODA získáváte k aktuálnímu SERVIS předplatné mPOHODA Basic, která nepodporuje rozšíření. Je tak potřeba nejprve si dokoupit verzi mPOHODA Pro pro vaše IČ a k ní potřebná rozšíření pro vaše klienty.

 • Následně vy jako účetní firma založte v aplikaci svou firmu jedním ze způsobů popsaných v kapitole Vytvoření nové firmy na stránce Správa firem.

 • Poté ověřte, že se váš klient registroval v aplikaci mPOHODA a založte mu v aplikaci firmu.

  Pokud klientská firma už využívá aplikaci mPOHODA ve verzi Start, můžete tento bod přeskočit – hned druhý den po nákupu mIČ se automaticky jeho firma přepne do plné verze. Případně v agendě Předplatné můžete předplatné vašeho klienta nechat zkontrolovat stisknutím tlačítka Ověřit.

 • Následně pozvěte sebe, vašeho klienta a další pracovníky klientské firmy do vytvořené jednotky.

 • Ve své firmě v agendě Předplatné v části mIČ uvidíte IČ klienta, kterému jste mIČ zakoupili.

  Pokud máte do jeho firmy přístup, můžete se přes název firmy klienta do jeho jednotky jednoduše přepnout.

 • V sekci Přidělení předplatných uživateli přidělíte uživatelům z klientské firmy zakoupené uživatelské předplatné nastavením volby Předplatné. Přidělíte jim tak právo neomezeně vystavovat doklady a využívat funkce verze Pro Pro funkce.

  Nad tabulkou je uveden přehled uživatelských předplatných, které jako účetní firma vlastníte, kolik z nich již bylo přiděleno a kolik je jich volných.

  Vy jako vlastník varianty mPOHODA Pro získáváte v základu 5 uživatelských předplatných. V případě, že je v aplikaci mPOHODA nevyužijete pro své vlastní zaměstnance, můžete volné uživatelské předlatné přiřadit jakémukoliv uživateli z vašich klientských firem vlastnících mIČ.

 • Váš klient po otevření své firmy v aplikaci mPOHODA uvidí v agendě Předplatné označení varianty aplikace jako mPOHODA mIČ. Aplikace se však chová jako v případě varianty mPOHODA Pro.

  V sekci Přidělení předplatných uživateli pak klient vidí, kteří ze zaměstnanců firmy mají přidělené předplatné. Klient nemůže předplatné spravovat - tato možnost přísluší pouze vám jako administrátorovi firmy, která předplatné zakoupila.

4. Sdílení předplatného

Uživatel, kterému bylo přiděleno předplatné získává uživatelské předplatné ve všech firmách zavedených v aplikaci mPOHODA, do kterých má tento uživatel přístup.

Pouze firma, která mu předplatné udělila mu může předplatné odebrat. Ostatní firmy nemohou tomuto uživateli jeho předplatné spravovat – pouze uživatele vidí v seznamu uživatelů s přiděleným předplatným.

Předplatné tohoto uživatele se nezapočítává do počtu rozdělených předplatných v ostatních firmách.

Paní Lucie vlastní firmy Účto s.r.o. s 5 zaměstnanci a Ltisk s.r.o. s 2 zaměstnanci. Majitelka firem paní Lucie tak potřebuje získat 8 uživatelských předplatných (7 zaměstnanců + majitelka). Účetní firma Účto s.r.o. získala k síťové verzi POHODA aplikaci mPOHODA Pro, která zahrnuje přístup pro 5 uživatelů, což jí vystačí pro své vlastní zaměstnance. Tím získá předplatné i paní Martina a jelikož její předplatné bude sdílené i v rámci jiných firem, do kterých má přístup, není nutné pro ni ve firmě Ltisk s.r.o. vyhrazovat další předplatné. Firma Účto s.r.o. tak zakoupí 1 mIČ, v rámci kterého získá uživatelské předplatné například pro paní Lucii, a 2 mCAL, které přidělí uživatelům firmy Ltisk s.r.o. paní Elišce a panu Richardovi. I paní Lucie má přístup do obou firem, a tak je i její předplatné sdílené a i ve firmě Účto s.r.o. může vystavovat a spravovat záznamy. Správcem všech 8 uživatelských předplatných je pouze firma Účto s.r.o.

Předplatné

Zpět na začátek