Odesílání

Agenda Odesílání slouží k nastavení textu vkládaného jako obsah e-mailu odesílaného z aplikace mPOHODA a k definování podpisu e-mailu.

Odesílání

1. Základní nastavení

  • V polích Kopie e-mailu a Skrytá kopie e-mailu uveďte e-mailové adresy příjemců, kteří mají obdržet odesílané dokumenty v kopii, resp. skryté kopii.

  • Text e-mailu se vkládá do obsahu e-mailu při elektronickém odesílání dokladu.

  • V části Podpis e-mailu můžete pomocí proměnných pro podpis nastavit podobu vašeho podpisu vkládaného do e-mailové zprávy za text. Do podpisu je možné doplnit i vlastní text. Pro odstranění proměnné z podpisu smažte hodnotu přímo v poli Podpis e-mailu.

    Součástí podpisu může být i logo či razítko zadané v agendě Nastavení firmy, případně můžete zvolit jiný vlastní obrázek, který nastavíte v agendě Odesílání v části Obrázek. Pro zobrazení vlastního obrázku v podpisu nezapomeňte do nastavení podpisu přidat proměnnou Obrázek.

    Výsledná podoba podpisu je uvedena v části Ukázka podpisu. Logo, razítko či vlastní obrázek se v ukázce podpisu nezobrazují, zobrazí se až ve skutečném e-mailu.

    Obrázky nejsou součástí podpisu e-mailů odesílaných z mobilní aplikace pro Android a iOS.

2. Nastavení odesílání upomínek

V sekci Nastavení odesílání upomínek můžete nastavit text předmětu a obsahu e-mailu, který obdrží odběratel se zasílanou upomínkou vystavenou k neuhrazené faktuře. Texty lze nastavit zvlášť pro každý stupeň upomínky a také pro hromadně odesílané upomínky.

Samotné nastavení pro vytváření upomínek zadejte v agendě Nastavení upomínek.

3. Odesílání dokumentů e-mailem

Postup odeslání dokumentu e-mailem je popsán v obecných funkcích v kapitole Odesílání.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.