Nastavení firmy

V agendě Nastavení se uvádějí základní informace o firmě.

Nastavení firmy

1. Vytvoření nové firmy

Videonávod: Registrace, přihlášení a založení firmy v aplikaci

Videonávod: Založení firmy z programu POHODA

V agendě Nastavení se uvádí základní informace o jednotce, včetně kontaktů na firmu.

Pro rychlé vyplnění údajů zadejte IČ firmy a spusťte vyhledání v systému ARES.

Načtení údajů o firmě ze systému ARES

Pokud používáte vy nebo vaše účetní program POHODA, nemusíte údaje o firmě vyplňovat ručně. V aplikaci mPOHODA můžete firmu založit přímo z programu POHODA.


 • Pokud vlastníte předplatné aplikace mPOHODA, vyplňte vaše ID, které jste obdrželi při nákupu, resp. registraci programu do pole ID zákazníka. Po uložení zadaných údajů firmy dojde automaticky k ověření předplatného k aplikaci mPOHODA.

  Ověřit předplatné je také možné v agendě Předplatné, kde lze následně přidělit jednotlivým uživatelům firmy uživatelské předplatné.

 • Plátci DPH musí ve stejnojmenném poli nastavit hodnotu Ano. Pouze pak je možné na dokladech zadávat u položek sazbu DPH.

  Nastavení plátcovství DPH se synchronizací dat přenáší z programu POHODA.

 • Pokud vedete daňovou evidenci, vyberte odpovídající typ účetnictví. Toto nastavení je důležité pro provádění úhrad faktur pokladním dokladem. V daňové evidenci se totiž, na rozdíl od podvojného účetnictví, uvádí na položkách hradícího dokladu sazba DPH a při likvidaci se nejprve z hrazeného dokladu odepisuje částka DPH.

 • V sekci Zpracování osobních údajů se zadávají kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud jej má vaše firma stanoveného, a dále pak informativní upozornění o právech vašich zákazníků v souvislosti s ochranou osobních údajů. Toto nastavení slouží pro potřeby tiskové sestavy Opis osobních údajů umístěné v agendě Adresář.

  Na sestavu Opis osobních údajů vstupuje externí poznámka zapsaná na záložce Poznámky na detailu adresy. Můžete ji tak využít pro předání doplňujících informací související se zpracováním osobních údajů vašemu zákazníkovi.

 • Chcete-li na tiskových sestavách uvádět své logo a případně i razítko, zadejte je v nastavení firmy.

 • V poli Klíč je uveden identifikátor, který slouží pro ověření firmy při komunikaci s programem POHODA.

  Pro napojení firmy bez IČ a DIČ na existující firmu v programu POHODA zadejte do pole klíč uvedený v programu POHODA v agendě Účetní jednotky. (Hodnotu klíče zjistíte v programu POHODA přidáním sloupce Klíč.)


Po vytvoření firmy vás průvodce provede dalšími nastaveními pro číselné řady, bankovní účty, doklady a jejich odesílání.

2. Synchronizace s programem POHODA

Založení nové firmy

Novou firmu lze založit také synchronizací s programem POHODA.

 • V programu POHODA otevřete účetní jednotku, kterou chcete přenést do aplikace mPOHODA.

 • V agendě Globální nastavení sekci mPOHODA zadejte své přihlašovací údaje a klikněte na tlačítko Nastavení.

  Založení nové firmy synchronizací s programem POHODA
 • Zobrazí se průvodce s údaji o aktuálně otevřené účetní jednotce.

  Průvodce založením nové firmy synchronizací s programem POHODA
 • V průvodci je možné zatržením pole Synch. označit hotovostní pokladny a bankovní účty firmy, které se mají přenést do nově založené jednotky v aplikaci mPOHODA.

  Výběr pokladen v průvodci založením nové firmy synchronizací s programem POHODA
 • Chcete-li zároveň do firmy v aplikaci mPOHODA pozvat další uživatele, zadejte jejich jména a e-mailové adresy v průvodci.

  Zadání pozvánek v průvodci založením nové firmy synchronizací s programem POHODA
 • Dokončením průvodce dojde k odeslání údajů o firmě do aplikace mPOHODA, kde bude vytvořena nová jednotka, a přenesou se do ní pokladny a bankovní účty označené v průvodci a dále pak prodejní ceny a formy úhrady. Pokud byly zadány jména a e-maily jiných uživatelů, dojde k odeslání pozvánek na uvedené e-mailové adresy.

 • Následně v programu POHODA označte ty adresy, zásoby a případně bankovní účty a hotovostní pokladny, pokud jste tak neučinili v průvodci založením nové firmy, které chcete přenést do aplikace mPOHODA a proveďte synchronizaci prostřednictvím povelu mPOHODA v menu Soubor/Datová komunikace.

  Postup, jak v programu POHODA označit záznamy k synchronizaci je uveden v kapitole Provedení synchronizace.

 • Po založení jednotky vám doporučujeme v aplikaci mPOHODA projít jednotlivé agendy týkající se nastavení firmy, nastavení předplatného a vytvořit číselné řady. Poté už je vše připraveno pro vystavení vašeho prvního dokladu.

Pozvání nových uživatelů do firmy

Průvodce můžete kdykoliv využít i pro odeslání pozvánek jiným uživatelům, i když již komunikace mezi programem POHODA a aplikací mPOHODA byla navázána.

 • V programu POHODA otevřete účetní jednotku a v agendě Globální nastavení sekci mPOHODA vyvolejte průvodce kliknutím na tlačítko Nastavení.

 • Zadejte jména a e-mailové adresy uživatelů, které chcete do firmy v aplikaci mPOHODA pozvat.

 • Dokončením průvodce dojde k odeslání pozvánek zadaným uživatelům.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.