Hotovostní pokladny

V agendě Hotovostní pokladny se evidují pokladny používané ve firmě.

Hotovostní pokladny

1. Hotovostní pokladna

Novou hotovostní pokladnu lze do evidence zadat pouze přenosem z programu POHODA.

Nastavení hotovostní pokladny
 • Seznam hotovostních pokladen, ze kterých lze na vydané faktuře, zálohové faktuře a pokladním dokladu vybírat, je ovlivněn nastavením Nabízet pokladnu na formulářích a datem zrušení pokladny.

  • Chcete-li aby se vybraná hotovostní pokladna už vůbec nenabízela k použití na fakturách a pokladních dokladech, ponechte volbu Nabízet pokladnu na formulářích nezatrženou.

  • V případě, že hotovostní pokladnu již nepoužíváte, ale chcete ji v nabídce pokladen zachovat, zadejte v programu POHODA datum zrušení pokladny a proveďte synchronizaci dat. Od tohoto dne se pokladna nebude nabízet na dokladech. Do data zrušení pokladny je možné hotovostní pokladnu používat.

 • Pouze jedna hotovostní pokladna může být označena jako výchozí pokladna. Výchozí pokladna je pak zobrazena v agendě Nastavení dokladů.

 • Jednotlivým hotovostním pokladnám lze nastavit sledování stavu pokladny a doplnit počáteční stav. Tyto údaje následně ovlivňují kartu Stav pokladny v agendě Rychlý přehled.

  Počáteční stav doporučujeme zadat k 1.1. aktuálního roku nebo k datu zahájení práce v aplikaci mPOHODA.

 • Hotovostní pokladny nelze v aplikaci mPOHODA mazat.

2. Pokladní doklady

 • Pokladnímu dokladu se přiřazuje pokladna uvedená v seznamu hotovostních pokladen, tzn. pokladen synchronizovaných s programem POHODA.

 • Tyto pokladní doklady se pak synchronizací importují do programu POHODA, kde dochází k jejich zaúčtování.

  Podmínkou úspěšného importu je, že hotovostní pokladna k datu vystavení pokladního dokladu v programu POHODA existuje a není zrušena.

 • Pokud nejsou data z vaší firmy synchronizovány s programem POHODA, lze v aplikaci mPOHODA vytvářet pokladní doklady i bez uvedení hotovostní pokladny. Na pokladním dokladu se použije tzv. univerzální pokladna (na dokladu není vidět). Import takového pokladního dokladu do programu POHODA není možný.

3. Synchronizace s programem POHODA

 • Hotovostní pokladny lze synchronizací exportovat z programu POHODA do aplikace mPOHODA. Během následných synchronizací jsou pak přenášeny změny na těchto pokladnách provedené na straně programu POHODA.

 • Postup, jak v programu POHODA označit hotovostní pokladnu k synchronizaci a jak synchronizaci spustit je uveden v kapitole Provedení synchronizace.

 • Zrušíte-li v programu POHODA příznak synchronizace s aplikací mPOHODA nebo záznam odstraníte, dojde při následné synchronizaci dat k odstranění hotovostní pokladny i v aplikaci mPOHODA. Pokud však byla pokladna v aplikaci mPOHODA již použita, nedojde k jejímu odstranění, ale pokladna se dál nebude nabízet na dokladech.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.