Formy úhrady

V agendě Formy úhrady se evidují formy úhrady používané ve firmě.

Formy úhrady

1. Forma úhrady

Novou formu úhrady lze do evidence zadat buď přímým zápisem nebo přenosem z programu POHODA.

Nastavení formy úhrady
 • Chcete-li seznam rozšířit o novou formu úhrady, změnit nastavení stávající nebo formu úhrady odstranit, můžete tak učinit přímo ve webové verzi aplikace mPOHODA nebo proveďte příslušné operace v programu POHODA a spusťte synchronizaci dat. Úpravu a odstranění synchronizované formy úhrady je nutné provádět v programu POHODA. Forma se smaže pouze v případě, že jste ji ještě v aplikaci mPOHODA nepoužili.

  Nezapomeňte všechny provedené úpravy synchronizovat i na svá mobilní zařízení, abyste pracovali vždy s aktuálními formami úhrad.

 • Pro každou formu úhrady je samostatně nastaveno, zda ji lze použít v prodejkách či na ostatních typech dokladů, kde lze pracovat s formou úhrady (např. faktury, objednávky apod.).

 • Na prodejku nelze zadat formu úhrady typu Cizí měna.

 • Na nově založený doklad se vkládá výchozí forma úhrady zadaná v agendě Nastavení dokladů. Je možné nastavit výchozí formu zvlášť pro prodejky a zvlášť pro ostatní typy dokladů.

 • Jednotlivým odběratelům lze v agendě Adresář nastavit různé formy úhrady. Vložením odběratele na doklad se pak automaticky nastaví i odběrateli přiřazená forma úhrady.

Najetím kurzoru myši na název formy úhrady v hlavním seznamu forem úhrad se zobrazí popis formy úhrady.

2. EET

 • Pokud u nějaké formy úhrady není nastaveno Forma úhrady vstupuje do EET, pak prodejka s touto formou úhrady nebude odesílána do Elektronické evidence tržeb.

  Nastavení vstupu formy úhrady do EET se provádí v programu POHODA a následnou synchronizací dat se přenáší do aplikace mPOHODA.

 • Detailnější informace o nastavení stavu EET na prodejce v závislosti na zvolené formě úhrady se dočtete v kapitole Elektronická evidence tržeb.

3. Synchronizace s programem POHODA

 • Do exportu forem úhrad jsou vždy zahrnuty všechny záznamy. Není třeba je v programu POHODA speciálně označovat pro synchronizaci.

 • Formy úhrady vytvořené v aplikaci mPOHODA se synchronizací dat nepřenášejí do programu POHODA.

 • Zjistí-li se při synchronizaci dat, že forma úhrady použitá na dokladu vytvořeném v aplikaci mPOHODA neexistuje v programu POHODA, nebude doklad importován. V programu POHODA v takovém případě vytvořte novou formu úhrady se stejným názvem a typem a přiřaďte jí použití pro daný typ dokladu. Další synchronizací dat dojde k provázání forem úhrad a k importu dokladů.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.