Bankovní účty

V agendě Bankovní účty se evidují bankovní účty používané ve firmě.

Bankovní účty

1. Bankovní účet

Nový bankovní účet lze do evidence zadat buď přímým zápisem nebo přenosem z programu POHODA.

Nastavení bankovního účtu
 • Zadáním kódu banky se automaticky vyplní název banky a případně i SWIFT kód.

  Pokud neznáte přesný kód banky, můžete v polích Kód banky, SWIFT a Název banky vyhledat bankovní instituci dle názvu banky.

 • Chcete-li na tiskových sestavách Faktura a Zálohová faktura uvádět číslo účtu ve formátu IBAN, zadejte jej v nastavení bankovního účtu.

 • Seznam bankovních účtů, ze kterých lze na vydané a zálohové faktuře vybírat je ovlivněn nastavením Nabízet účet na formulářích a datem zrušení účtu.

  • Chcete-li aby se vybraný bankovní účet už vůbec nenabízel k použití na fakturách, ponechte volbu Nabízet účet na formulářích nezatrženou.

  • V případě, že bankovní účet již nepoužíváte, ale chcete jej v nabídce účtů zachovat, zadejte datum zrušení účtu. Od tohoto dne se bankovní účet nebude nabízet na dokladech. Do data zrušení účtu je možné bankovní účet používat.

 • Pouze jeden bankovní účet může být označen jako výchozí účet pro fakturaci. Výchozí účet je pak zobrazen v agendě Nastavení dokladů. V seznamu bankovních účtů je takový účet zvýrazněn tučným písmem.

 • Bankovní účty nelze v aplikaci mPOHODA mazat.

2. Synchronizace s programem POHODA

 • Bankovní účty lze synchronizací exportovat z programu POHODA do aplikace mPOHODA. Během následných synchronizací jsou pak přenášeny změny na těchto účtech provedené na straně programu POHODA.

 • Postup, jak v programu POHODA označit bankovní účet k synchronizaci a jak synchronizaci spustit je uveden v kapitole Provedení synchronizace.

 • Pokud jste bankovní účet vytvořili přímo v aplikaci mPOHODA a stejný účet následně synchronizujete, dojde k jejich vzájemnému propojení v případě, že se oba záznamy shodují v čísle účtu, kódu banky a názvu účtu.

 • Zrušíte-li v programu POHODA příznak synchronizace s aplikací mPOHODA nebo záznam odstraníte, dojde při následné synchronizaci dat k odstranění bankovního účtu i v aplikaci mPOHODA. Pokud však byl účet v aplikaci mPOHODA již použit, nedojde k jeho odstranění, ale účet se dál nebude nabízet na dokladech.

Zpět na začátek