Bankovní účty

V agendě Bankovní účty se evidují bankovní účty používané ve firmě.

Bankovní účty

1. Bankovní účet

Nový bankovní účet lze do evidence zadat buď přímým zápisem nebo přenosem z programu POHODA.

Nastavení bankovního účtu
 • Zadáním kódu banky se automaticky vyplní název banky a případně i SWIFT kód.

  Pokud neznáte přesný kód banky, můžete v polích Kód banky, SWIFT a Název banky vyhledat bankovní instituci dle názvu banky.

 • Chcete-li na tiskových sestavách Faktura a Zálohová faktura uvádět číslo účtu ve formátu IBAN, zadejte jej v nastavení bankovního účtu.

  Formát IBAN je také nezbytnou podmínkou pro tisk kódu QR Platba+F.

 • Seznam bankovních účtů, ze kterých lze na vydané a zálohové faktuře vybírat je ovlivněn nastavením Nabízet účet na formulářích a datem zrušení účtu.

  • Chcete-li aby se vybraný bankovní účet už vůbec nenabízel k použití na fakturách, ponechte volbu Nabízet účet na formulářích nezatrženou.

  • V případě, že bankovní účet již nepoužíváte, ale chcete jej v nabídce účtů zachovat, zadejte datum zrušení účtu. Od tohoto dne se bankovní účet nebude nabízet na dokladech. Do data zrušení účtu je možné bankovní účet používat.

 • Měnu vyplňte u devizových účtů. Pro tuzemské účty není nutné měnu nastavovat.

 • Pouze jeden bankovní účet může být označen jako výchozí účet pro fakturaci. Výchozí účet je pak zobrazen v agendě Nastavení dokladů. V seznamu bankovních účtů je takový účet zvýrazněn tučným písmem.

 • Pokud záznam ještě nebyl synchronizován, pak jej odstraníte kliknutím na ikonu Odstranit v hlavním seznamu bankovních účtů.

  Bankovní účty synchronizované s programem POHODA nelze v aplikaci mPOHODA mazat. Smazání je nutné provést v programu POHODA.

2. Synchronizace s programem POHODA

Základní popis synchronizace

 • Synchronizace bankovních účtů je obousměrná. Bankovní účty vytvořené v aplikaci mPOHODA se synchronizují do programu POHODA. Účet označený v programu POHODA příznakem Synchronizace s mPOHODA se přenese do aplikace mPOHODA.

 • Bankovní účty není třeba v aplikaci mPOHODA speciálně označovat pro synchronizaci.

 • Postup, jak v programu POHODA označit bankovní účet k synchronizaci a jak synchronizaci spustit je uveden v kapitole Provedení synchronizace.

Vlastnosti synchronizace bankovních účtů exportovaných z programu POHODA do aplikace mPOHODA

 • Pokud jste bankovní účet vytvořili přímo v aplikaci mPOHODA a stejný účet následně přenášíte z programu POHODA, dojde k jejich vzájemnému propojení v případě, že se oba záznamy shodují v čísle účtu, kódu banky a názvu a měně účtu.

 • Bankovní účty synchronizované s programem POHODA nelze v aplikaci mPOHODA upravovat, s výjimkou polí IBAN, SWIFT a Název banky - jsou pouze pro čtení.

Vlastnosti synchronizace importovaných i exportovaných bankovních účtů

 • Změny na synchronizovaných bankovních účtech je třeba provádět v programu POHODA. Provedením synchronizace dat pak dojde k aktualizaci údajů i na straně aplikace mPOHODA.

 • Zrušíte-li v programu POHODA příznak synchronizace s aplikací mPOHODA nebo záznam odstraníte, dojde při následné synchronizaci dat k odstranění bankovního účtu i v aplikaci mPOHODA. Pokud však byl účet v aplikaci mPOHODA již použit, nedojde k jeho odstranění, ale účet se dál nebude nabízet na dokladech.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.