Výdejky

Výdejka slouží k vyskladnění zásob ze skladu bez přímé fakturace.

Výdejky

1. Výdejka

Do výdejky se vkládají zásoby vydávané ze skladu.

 • V poli Forma úhrady se zadává forma, kterou má být zaplaceno za fakturu, do které bude výdejka přenesena. Na novém dokladu se jako výchozí forma úhrady nastaví forma uvedená v agendě Nastavení dokladů v poli Forma úhrady pro faktury a objednávky.

  Dle formy úhrady se pak provádí zaokrouhlení celkové částky dokladu, kdy doklad s hotovostní formou úhrady se zaokrouhluje matematicky na celé koruny, s bezhotovostní formou úhrady nebo typu cizí měna zůstává nezaokrouhlen. Částka DPH se v obou případech nezaokrouhluje.

 • Položku lze na doklad zadat přímým zápisem nebo výběrem položky z ceníku. Přímo z dokladu je také možné do ceníku přidat novou položku. Detailní informace k práci s položkou na dokladu jsou uvedeny na stránce Položky dokladu.

  Množství, které je možné na doklad zadat u zásob typu Karta a Výrobek je ovlivněno nastavením volby Vyskladňovat do minusu.

 • Bližší informace o tom, jak na doklad vložit odběratele, resp. jak aktualizovat údaje o odběrateli na dokladu, se dočtete v kapitole Práce s odběratelem na dokladu, uvedené v popisu agendy Adresář. Kromě fakturační adresy je možné na výdejce uvést také dodací adresu.

 • Vytvoření výdejky v cizí měně a popis práce s cizí měnou v aplikaci mPOHODA je uveden v kapitole Cizí měna.

 • Nastavení režimu přenesené daňové povinnosti na výdejku je uvedeno v kapitole Přenesená daňová povinnost.

 • Popis základních funkcí pro vytvoření nového záznamu, uložení záznamu, smazání apod. jsou popsány v kapitole Obecné funkce.

2. Synchronizace s programem POHODA

Základní popis synchronizace

 • Synchornizace výdejek je jednosměrná. Výdejky vytvořené v aplikaci mPOHODA se synchronizují pouze do programu POHODA.

 • Do importu do programu POHODA vstupují všechny výdejky, které mají na detailu dokladu v sekci Podrobnosti nastaven příznak Synchronizovat a jejichž synchronizace dosud neproběhla. Doklady není třeba v aplikaci mPOHODA speciálně označovat pro synchronizaci.

Vlastnosti synchronizace výdejek importovaných do programu POHODA

 • Číslo zakázky bude přeneseno a navázáno pouze v případě, že je zakázka v programu POHODA již zavedena.

Položky importovaného dokladu v programu POHODA

 • Položky výdejky, které byly do ceníku aplikace mPOHODA importovány z programu POHODA se importují s vazbou na sklad a dochází k jejich vyskladnění z příslušného skladu. Ostatní položky se importují jako textové.

 • Pokud skladové položky není dostatečné množství a není v programu POHODA povoleno vyskladňování do minusu, nebo nemá-li aktuálně přihlášený uživatel právo na danou položku právo, nedojde k naimportování takové výdejky.

Zpět na začátek