Prodejky

Agenda Prodejky slouží k rychlému vystavení prodejního dokladu.

Prodejky

1. Prodejka

Pokud nechcete na prodávané zboží nebo poskytované služby vystavovat pokladní doklad nebo vydanou fakturu, pak je ideálním řešením prodejka.

 • V poli Forma úhrady se zadává forma, jakou bylo za vystavenou prodejku zaplaceno. Na novém dokladu se jako výchozí forma úhrady nastaví forma uvedená v agendě Nastavení dokladů v poli Forma úhrady pro prodejky.

 • Položku lze na doklad zadat přímým zápisem nebo výběrem položky z ceníku. Přímo z dokladu je také možné do ceníku přidat novou položku. Detailní informace k práci s položkou na dokladu jsou uvedeny na stránce Položky dokladu.

  Množství, které je možné na doklad zadat u zásob typu Karta a Výrobek je ovlivněno nastavením volby Vyskladňovat do minusu.

 • Bližší informace o tom, jak na doklad vložit odběratele, resp. jak aktualizovat údaje o odběrateli na dokladu, se dočtete v kapitole Práce s odběratelem na dokladu, uvedené v popisu agendy Adresář.

 • Vztahuje-li se na zboží nebo služby režim přenesené daňové povinnosti, nastavte u dané položky typ jednotkové ceny Bez DPH a sazbu DPH 0 %.

 • Popis základních funkcí pro vytvoření nového záznamu, uložení záznamu, smazání apod. jsou popsány v kapitole Obecné funkce.

2. Záložky

Poznámky

Poznámky slouží k uvedení doplňujících údajů souvisejících s vystavenou prodejkou. Poznámka se synchronizací přenáší spolu s prodejkou do programu POHODA.

Poznámka zapsaná v první části se zobrazuje na tiskové sestavě Prodejka. Poznámka interní je určena k zaznamenání doplňujících údajů sloužících pro vnitřní potřeby firmy.

Záložka Poznámky

Historie

Na záložce Historie je zobrazen přehled událostí týkajících se zvoleného záznamu. Tedy kdy byl záznam vytvořen, kdo jej editoval, kdy byl synchronizován.

Záložka Historie

EET

Na záložce EET je zobrazen stav odeslání tržby do EET. V případě, že bylo odeslání úspěšné, zobrazují se zde detailní informace spojené s odeslanou tržbou. V případě, že bylo odeslání neúspěšné je na záložce uveden popis chyby, která při odeslání do EET nastala.

Záložka EET

Více informací o nastavení aplikace mPOHODA pro evidování tržeb a o samotném odesílání tržeb do EET se dočtete na stránce Elektronická evidence tržeb.

3. Synchronizace s programem POHODA

Základní popis synchronizace

 • Prodejky se synchronizují pouze směrem z aplikace mPOHODA do programu POHODA.

 • Pro import do programu POHODA jsou vždy zahrnuty všechny dosud nesynchronizované prodejky. Není třeba je v aplikaci mPOHODA speciálně označovat pro synchronizaci.

 • V případě, že odesíláte tržby do elektronické evidence tržeb, synchronizují se do programu POHODA pouze prodejky, které byly úspěšně odeslány do EET nebo se odesílat nemají. Prodejky se stavem Čeká na odeslání nebo Nepodařilo se odeslat nejsou do programu POHODA přenášeny.

Vlastnosti synchronizace prodejek importovaných do programu POHODA

 • Forma úhrady uvedená na prodejce musí být v programu POHODA povolena k použití v agendě Prodejky. Použití formy úhrady na prodejce se v programu POHODA nastavuje v agendě Seznamy/Formy úhrady.

 • Číslo zakázky bude přeneseno a navázáno pouze v případě, že je zakázka v programu POHODA již zavedena.

 • V programu POHODA se naimportované prodejce přiřadí předkontace Nevím. Prodejku je třeba zaúčtovat.

 • Další podrobnosti o náležitostech naimportovaného pokladního dokladu se dozvíte v nápovědě programu POHODA.

Položky importovaného dokladu v programu POHODA

 • Položky prodejky, které byly do ceníku aplikace mPOHODA importovány z programu POHODA se importují s vazbou na sklad a dochází k jejich vyskladnění z příslušného skladu. Ostatní položky se importují jako textové.

 • Pokud skladové položky není dostatečné množství a není v programu POHODA povoleno vyskladňování do mínusu, nebo nemá-li aktuálně přihlášený uživatel právo na danou položku právo, nedojde k naimportování takové prodejky.

Zpět na začátek