Položky dokladu

Položku lze na doklad zadat přímým zápisem nebo výběrem položky z ceníku.

Položky dokladu

1. Vložení položky na doklad

Položku lze na doklad vložit následujícími způsoby:

 • přímým zápisem položky

  Přímý zápis využijete pro zadání položky neevidované v agendě Ceník.

  Pro přidání nového řádku položky zvolte povel Přidat položku Přidat položku. Na nově vzniklý řádek se přednastaví výchozí typ jednotkové ceny a sazba DPH uvedené v agendě Nastavení dokladů.

  Přímý zápis položky dokladu
 • výběrem z našeptávače

  V seznamu polí Kód a Položka se nabízí pět nejprodávanějších položek evidovaných v agendě Ceník. Zapsáním kódu, názvu položky, EAN nebo PLU kódu dochází k vyhledání položky v ceníku.

  Nabídka v našeptávači odpovídá seznamu TOP položek uvedených na informační ploše. V případě dokladů způsobujících skladovýc pohyb ze z TOP 5 položek nabízejí pouze ty skladem. Pokud ještě není vytvořen žádný doklad, nabízí se v našeptávači prvních 5 položek z ceníku.

  Vyhledávání položky z ceníku přes našeptávač

  Vyhledání položky v ceníku dle výše uvedených kritérií probíhá v obou polích Kód i Položka stejně. Pro vyhledání položky například dle kódu tak není nutné umisťovat kurzor přímo do pole Kód.

  Do dokladu lze vložit pouze položky, které mají aktivní odbyt.

 • výběrem ze seznamu položek ceníku

  Zvolením povelu Přidat položku z ceníku Přidat položku z ceníku se zobrazí seznam položek evidovaných v agendě Ceník.

  Přidat položku z ceníku

  V seznamu jsou uvedeny pouze ty položky, které mají aktivní odbyt.

  Označením položky je možné rovnou v přenosové agendě v poli Vložit zadat množství, ve kterém si přejete přenést položku na doklad. V poli se automaticky nastaví hodnota uvedená na detailu položky ceníku v poli Množství.

  Zvolením povelu Přenést Přenést dojde k vložení vybraných položek z ceníku na doklad v množství zadaném v poli Vložit.

  Přenos položek z ceníku do dokladu

  Kliknutím na ikonu Přidat položku z ceníku zobrazenou za názvem položky ceníku se na nové záložce prohlížeče zobrazí detailní informace o položce. Najetím na kurzorem myši na ikonu Poznámka položky ceníku se zobrazí doplňující texty a poznámky týkající se dané položky ceníku.

  Pro přenos je možné vybrat i více položek najednou.

  V mobilní aplikaci je možné v přenosové agendě Ceník vyhledat zásoby i pomocí klávesnicové čtečky nebo načtením EAN kódu fotoaparátem mobilního zařízení. Nastavení čtečky přes fotoaparát se aktivuje v mobilní aplikaci v agendě Hardware na záložce Čtečka.

 • vytvořením nové položky ceníku

  Přímo z dokladu je možné do ceníku přidat novou položku, a to prostřednictvím povelu Vytvořit novou položku ceníku, který se nachází v seznamu pole Kód, resp. Položka.

  Vytvoření nové položky ceníku z dokladu

  Po vyplnění evidenční karty se informace uloží do ceníku a zároveň se položka vloží na právě editovaný doklad.

2. Detail položky

Na hlavním řádku položky se zadává název položky, případně její kód, prodávané množství, jednotková cena a sazba DPH.

Tisk kódu položky na tiskových sestavách je možné ovlivnit nastavením volby Tisknout kód položky.

Kliknutím na ikonu Rozbalení detailů položky zobrazenou na konci hlavního řádku se zobrazí doplňující informace k položce.

Detail položky dokladu

Pole Poznámka slouží k uvedení doplňujícího textu vztahujícího se k dané položce. Vložením položky z ceníku na doklad se do pole přenáší údaj z ceníku z pole Text. Na dokladu je pak možné jej individuálně upravit.

Tisk poznámky položky na tiskových sestavách je možné ovlivnit nastavením volby Tisknout poznámku položky.

V polích Středisko a Činnost se zadávají nákladové středisko a druh činnosti, pokud jsou pro danou položku odlišná od hlavního střediska, resp. činnosti uvedených ve formuláři dokladu.

Pole pro výběr střediska a činnosti jsou viditelná pouze, pokud byly střediska, resp. činnosti do firmy importovány z programu POHODA.

V poli Sleva se udává procentuální sleva z ceny položky.

Pole Typ DPH slouží plátcům DPH ke zvolení způsobu výpočtu daně z přidané hodnoty z ceny položky. Jednotlivé typy DPH jsou vysvětleny v kapitole Typ DPH.

Některé tržby, které podléhají elektronické evidenci tržeb, se v datové větě odesílané na server Finanční správy vykazují ve zvláštní položce. Typ položky pro EET se zadává na dokladu v poli Položka EET. Pole je na dokladu viditelné pouze, je-li ve firmě aktivní EET.

Jednotlivé typy položek EET jsou vysvětleny v kapitole Elektronická evidence tržeb.

Kliknutím na ikonu Rozbalení všech detailů položek uvedenou pod seznamem položek hromadně rozbalíte detail všech položek nebo naopak sbalíte rozbalené položky.

3. Typ DPH

Plátci DPH musí u každé položky určit, zda jednotková cena zahrnuje DPH či nikoliv, případně, zda se na položku vztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Výchozí hodnota se u položky nastaví v závislosti na nastavení uvedeném v agendě Nastavení dokladů.

Typ DPH
 • Bez DPH

  Jednotková cena je uvedena bez DPH a částka DPH se počítá z jednotkové ceny přes sazbu DPH (tzv. výpočet zdola).

 • S DPH

  Jednotková cena zahrnuje DPH a samotná částka DPH se počítá přes koeficient DPH z uvedené jednotkové ceny (tzv. výpočet shora).

 • Přenesená

  Typ DPH Přenesená vyjadřuje, že se na položku dokladu vztahuje režim přenesené daňové povinnosti.

  Detailní informace o použití tohoto režimu v aplikaci mPOHODA jsou uvedeny v kapitole Přenesená daňová povinnost.

Zpět na začátek