Daňové doklady

Daňový doklad slouží jako potvrzení o přijetí platby za zálohovou fakturu.

Videonávod: Jak v aplikaci mPOHODA vytvořit daňový doklad k zálohové faktuře?

Daňové doklady

1. Daňový doklad

Dle zákona o DPH je nutné do 15 dnů od přijetí úhrady zálohové faktury vystavit daňový doklad. V případě, že plátce DPH v této lhůtě neprovede vyúčtování zálohy ve vydané faktuře, je povinen k přijaté platbě odběrateli vystavit doklad o zaplacení a odvést z něj daň z přidané hodnoty. Tento doklad se vystavuje do agendy Daňové doklady.

V případě, že je zálohová faktura uhrazena, je k ní možné vystavit daňový doklad, a to jedním z následujících způsobů:

Na základě zvoleného povelu se vytvoří nový záznam v agendě Daňové doklady, který zkontrolujte a uložte.

Popis daňového dokladu

 • Položky se na daňovém dokladu vytváří na základě nastavení zvoleného v agendě Nastavení dokladů.

  V případě potřeby je možné položky daňového dokladu upravit.

  Na doklad nelze vkládat položky z ceníku. Položky zkopírované ze zálohové faktury nevytváří skladový pohyb.

  U jednotek vedoucích daňovou evidenci se na daňovém dokladu vytváří ještě záporná položka ve výši platby zálohové faktury. Tuto položku nelze upravovat ani z daňového dokladu odmazat. Tato položka se vytváří kvůli správnému promítnutí daňového dokladu do nepeněžního deníku.

 • Datum zdanitelného plnění se nastavuje dle data úhrady zálohové faktury.

 • Bližší informace o tom, jak na doklad vložit odběratele, resp. jak aktualizovat údaje o odběrateli na dokladu, se dočtete v odběratele, resp. jak aktualizovat údaje o odběrateli na dokladu, se dočtete v kapitole Práce s adresou na dokladu, uvedené v popisu agendy Adresář. Kromě fakturační adresy je možné na dokladu uvést také dodací adresu.

 • Popis základních funkcí pro uložení záznamu, nastavení zaokrouhlení či jeho smazání jsou popsány v kapitole Obecné funkce.

Přímo v agendě Daňové doklady nelze záznamy vytvářet. Daňový doklad vždy musí být navázán na konkrétní úhradu zálohové faktury.

Daňové doklady nelze vystavovat k zálohovým fakturám v cizí měně.

2. Záložky

Poznámky

Poznámky slouží k uvedení doplňujících údajů souvisejících s vytvořeným daňovým dokladem. Poznámka se synchronizací přenáší spolu s daňovým dokladem do programu POHODA.

Poznámka zapsaná v první části se zobrazuje na tiskové sestavě Daňový doklad. Poznámka interní je určena k zaznamenání doplňujících údajů sloužících pro vnitřní potřeby firmy.

Záložka Poznámky

Doklady

Na záložce Doklady je uveden odkaz na zálohovou fakturu, ke které byl daňový doklad vystaven.

V záhlaví záložky se zobrazuje počet dokladů, na které má doklad vazbu.

Záložka Doklady

Historie

Na záložce Historie je zobrazen přehled událostí týkajících se zvoleného záznamu. Tedy kdy byl záznam vytvořen, kdo jej editoval, kdy byl synchronizován.

Záložka Historie

3. Vyúčtování zálohové faktury

Po zaevidování úhrady zálohové faktury a vystavení daňového dokladu se provádí vyúčtování zálohy vydanou fakturou. Možnosti provedení odpočtu zálohy ve vydané faktuře jsou popsány v kapitole Vyúčtování zálohové faktury.

4. Synchronizace s programem POHODA

Základní popis synchronizace

 • Synchronizace daňových dokladů je obousměrná. Daňové doklady vytvořené v aplikaci mPOHODA se synchronizují do programu POHODA a změny provedené na těchto dokladech se přenášejí zpět do aplikace mPOHODA.

  Daňové doklady vytvořené v programu POHODA nelze do aplikace mPOHODA přenášet.

  Pro synchronizaci daňových dokladů vytvořených v aplikaci mPOHODA je vyžadována verze programu POHODA, rel. 13400 a vyšší.

 • Do importu do programu POHODA daňové doklady vstupují pouze tehdy, pokud do importu vstupuje navázaná zálohová faktura. Doklady není třeba v aplikaci mPOHODA speciálně označovat pro synchronizaci.

Vlastnosti synchronizace dokladů importovaných do programu POHODA

 • Číslo zakázky bude přeneseno a navázáno pouze v případě, že je zakázka v programu POHODA již zavedena.

 • V programu POHODA se naimportovanému daňovému dokladu přiřadí předkontace a Členění DPH v závislosti na nastavení zaúčtování v aplikaci mPOHODA.

 • Další podrobnosti o náležitostech naimportovaného daňového dokladu se dozvíte v nápovědě programu POHODA.

 • Změny na synchronizovaných daňových dokladech je třeba provádět v programu POHODA. Provedením synchronizace dat pak dojde k aktualizaci údajů i na straně aplikace mPOHODA.

Položky importovaného dokladu v programu POHODA

 • Položky daňového dokladu se importují jako textové.

Vlastnosti synchronizace dokladů exportovaných z programu POHODA do aplikace mPOHODA

 • Daňové doklady exportované z programu POHODA do aplikace mPOHODA nelze v aplikaci upravovat - jsou pouze pro čtení.

Vlastnosti synchronizace importovaných i exportovaných dokladů

 • Zrušíte-li na straně programu POHODA u daňového dokladu příznak Synchronizace s mPOHODA, dojde při následné synchronizaci dat k odstranění dokladu i v aplikaci mPOHODA.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.