Sklady

Seznam hlavních skladů zavedených ve firmě.

Sklady

Seznam hlavních skladů obsahující zásoby, které byly do aplikace mPOHODA importovány z programu POHODA.

1. Seznam skladů

Agedna Sklady obsahuje výčet hlavních skladů, které obsahují zásoby uvedené v agendě Ceník, kam byly tyto zásoby importovány z programu POHODA.

U každého skladu je uvedena informace o nastavení vyskladňování zásob z daného skladu do minusu. S tímto nastavením se pracuje při vkládání skladových zásob z ceníku na doklady způsobující skladový pohyb.

2. Vyskladňování do minusu

Volba Vyskladňovat do minusu ovlivňuje, zda je možné do dokladů způsobujících skladový pohyb vkládat zásoby v množství, které není aktuálně k dispozici v požadovaném množství.

Nastavení se týká zásob typu Karta a Výrobek. Zásobu typu Služba lze vyskladňovat pod evidenční stav i v případě, že je vyskladňování do minusu zakázáno. V případě kompletů a souprav je množství vkládané do dokladu ovlivněno možností vyskladňovat do minusu položky, které danou složenou zásobu tvoří.

Pracujete-li v programu POHODA s rezervacemi zásob, nepůjde v aplikaci mPOHODA vydat danou zásobu pod rezervované množství, a to ani v případě povoleného vyskladňování do minusu.

3. Synchronizace s programem POHODA

  • Do aplikace mPOHODA se automaticky spolu se synchronizovanými položkami ceníku přenáší i informace o hlavním skladu, na kterém jsou tyto zásoby v programu POHODA začleněny.

  • Postup, jak v programu POHODA označit zásobu k synchronizaci a jak synchronizaci spustit je uveden v kapitole Provedení synchronizace.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.