Předplatné

Agenda Předplatné slouží k rozdělování zakoupených uživatelských předplatných firmy mezi jednotlivé uživatele.

Videonávod: Správa předplatného aplikace mPOHODA

Předplatné

1. Uživatelské předplatné

V aplikaci mPOHODA rozlišujeme základní dvě plné verze mPOHODA Basic a mPOHODA Pro Pro funkce. Zakoupením jedné z těchto variant získáváte základní počet uživatelských předplatných (mCAL) - ve verzi Basic 2 mCAL, ve verzi Pro 5 mCAL.

V případě verze mPOHODA Pro můžete základní předplatné rozšířit o další uživatele zakoupením dalších mCAL nebo jej rozšířit na jiné IČ firmy nákupem mIČ, čímž získáte jedno uživatelské předplatné mCAL. mIČ je určeno pro firmy s IČ. Pro firmy bez IČ nelze toto předplatné pořídit a je nutné, aby si firma na sebe zakoupila minimálně verzi Basic.

Uživatel s přiděleným předplatným je oprávněn vystavovat a spravovat záznamy firmy (tzn. vytvářet, upravovat a mazat doklady, adresní záznamy apod.). Možnosti práce uživatele ve firmě můžete dále určit nastavením dalších omezení.

Pokud nemáte zakoupenu jednu z variant plných verzí, je aplikace mPOHODA nastavena na verzi Start, která je omezena množstvím záznamů, které lze v aplikaci vytvořit.

Porovnání variant a ceník

Ověření předplatného

Zadáním ID zákazníka, získaného při zakoupení předplatného aplikace mPOHODA, dojde po uložení nastavení na základě uvedeného IČ firmy (které se zadává v agendě Nastavení firmy) k ověření platnosti předplatného.

Ověření předplatného probíhá automaticky. V případě, že si chcete předplatné ověřit sami, zvolte povel Ověřit.

Firmy, pro které bylo zakoupené rozšíření mIČ (např. klienti účetních firem), ID zákazníka nevyplňují.

Údaje o předplatném

 • Varianta - v poli se zobrazuje varianta předplatného mPOHODA Start, mPOHODA Basic, mPOHODA Pro nebo mPOHODA mIČ

 • Platnost - datum, do kdy je předplatné aplikace platné

 • mIČ - v poli se uvádí počet rozšíření mIČ, které jste zakoupili pro své klienty

  Pole se zobrazuje pouze firmám s variantou mPOHODA Pro Pro funkcia.

 • Prodloužit - kliknutím na tlačítko budete přesměrováni do Zákaznického centra společnosti STORMWARE, kde si můžete zakoupit předplatné na další období

Počet uživatelských předplatných

V sekci Počet uživatelských předplatných je uveden počet uživatelských předplatných získaných v rámci základní varianty aplikace a získaných nákupem mIČ a mCAL v rámci varianty Pro.

V poli Celkový počet uživatelských předplatných je uveden součet všech uživatelských předplatných pro danou variantu aplikace. V případě varianty mPOHODA Pro je celkový počet uživatelských předplatných dán součtem počtu předplatných získaných v rámci základní varianty a počtu předplatných získaných nákupem rozšíření mIČ a mCAL.

Uživatelské předplatné se následně přiděluje jednotlivým uživatelům v sekci Přidělení předplatných uživateli. Uživatelské předplatné jednotlivým uživatelům přidáte/odeberete nastavením volby Předplatné v seznamu uživatelů. Spravovat předplatné může pouze uživatel s rolí Administrátor.

2. Správa předplatných běžnou firmou

 • Po nákupu varianty aplikace mPOHODA Basic nebo mPOHODA Pro založte v aplikaci svou firmu jedním ze způsobů popsaných v kapitole Vytvoření nové firmy na stránce Správa firem.

 • Následně pozvěte do firmy uživatele, kterým chcete dát do založené jednotky přístup.

 • Poté v agendě Předplatné zadejte své ID zákazníka. Na základě IČ firmy a ID zákazníka dojde k ověření předplatného.

 • V sekci Přidělení předplatných uživateli rozdělte mezi uživatele vaší firmy zakoupené uživatelské předplatné nastavením volby Předplatné.

  Nad tabulkou uživatelů je uveden přehled uživatelských předplatných, kolik z nich již bylo přiděleno a kolik je jich volných.

3. Správa předplatného účetní firmou

Aby vaši klienti mohli používat aplikaci mPOHODA bez omezení a data synchronizovat do vašeho programu POHODA, musí být vlastníky jedné z placených verzí aplikace mPOHODA.

Jste-li vlastníkem varianty mPOHODA Pro, můžete svým klientům zařídit získání placené verze aplikace mPOHODA vy, a to zakoupením rozšíření mIČ pro IČ klienta. Tím klient získá variantu mPOHODA mIČ s jedním uživatelským předplatným. Více uživatelských předplatných mu můžete zajistit zakoupením rozšíření mCAL.

Správa předplatného uživatelů klientské firmy tak bude plně ve vaší režii. Navíc se klient nemusí o předplatné starat, veškeré úhrady a objednávky za něj vyřešíte vy jakožto účetní firma.

Jste-li vlastníkem varianty mPOHODA Basic, která nepodporuje rozšíření, je potřeba nejprve si dokoupit verzi mPOHODA Pro pro vaše IČ a k ní potřebná rozšíření pro vaše klienty. Nechcete-li přecházet na verzi Pro, musí si předplatné k aplikaci mPOHODA zakoupit sám klient. Přidělení předplatného si bude spravovat klient sám dle postupu uvedeného v kapitole Správa předplatných běžnou firmou .

mIČ je určeno pro firmy s IČ. Pro firmy bez IČ nelze toto předplatné pořídit a je nutné, aby si firma na sebe zakoupila minimálně verzi Basic.

Postup přidělení předplatného uživatelům klientské firmy:

 • Vy jako účetní firma založte v aplikaci svou firmu jedním ze způsobů popsaných v kapitole Vytvoření nové firmy na stránce Správa firem.

 • Poté ověřte, že se váš klient registroval v aplikaci mPOHODA a založte mu v aplikaci firmu.

  • Pokud klientská firma už využívá aplikaci mPOHODA ve verzi Start, můžete založení jeho firmy přeskočit – hned druhý den po nákupu mIČ se automaticky jeho firma přepne do plné verze.

   Případně v agendě Předplatné můžete předplatné vašeho klienta nechat zkontrolovat stisknutím tlačítka Ověřit.

  • Uživatelům klientské firmy je však nutné ještě přidělit předplatné, a proto pokračujte následujícím krokem.

 • Následně pozvěte sebe, vašeho klienta a další pracovníky klientské firmy do vytvořené jednotky.

 • Ve firmě klienta v agendě Předplatné zůstává pole ID zákazníka nevyplněné.

 • Poté se přepněte do své firmy. V agendě Předplatné v části mIČ uvidíte IČ klienta, kterému jste mIČ zakoupili.

 • V sekci Přidělení předplatných uživateli přidělíte uživatelům z klientské firmy zakoupené uživatelské předplatné nastavením volby Předplatné. Přidělíte jim tak právo neomezeně vystavovat doklady a využívat funkce verze Pro Pro funkce.

  Nad tabulkou je uveden přehled uživatelských předplatných, které jako účetní firma vlastníte, kolik z nich již bylo přiděleno a kolik je jich volných.

  Vy jako vlastník varianty mPOHODA Pro získáváte v základu 5 uživatelských předplatných. V případě, že je v aplikaci mPOHODA nevyužijete pro své vlastní zaměstnance, můžete volné uživatelské předplatné přiřadit jakémukoliv uživateli z vašich klientských firem vlastnících mIČ.

 • Váš klient po otevření své firmy v aplikaci mPOHODA uvidí v agendě Předplatné označení varianty aplikace jako mPOHODA mIČ. Aplikace se však chová jako v případě varianty mPOHODA Pro.

  • V sekci Přidělení předplatných uživateli pak klient vidí, kteří ze zaměstnanců firmy mají přidělené předplatné.

  • Klient nemůže předplatné spravovat - tato možnost přísluší pouze vám jako administrátorovi firmy, která předplatné zakoupila.

4. Sdílení předplatného

Uživatel, kterému bylo přiděleno předplatné získává uživatelské předplatné ve všech firmách zavedených v aplikaci mPOHODA, do kterých má tento uživatel přístup.

Pouze firma, která mu předplatné udělila mu může předplatné odebrat. Ostatní firmy nemohou tomuto uživateli jeho předplatné spravovat – pouze uživatele vidí v seznamu uživatelů s přiděleným předplatným.

Předplatné tohoto uživatele se nezapočítává do počtu rozdělených předplatných v ostatních firmách.

Paní Lucie vlastní firmy Účto s.r.o. s 5 zaměstnanci a Ltisk s.r.o. s 2 zaměstnanci. Majitelka firem paní Lucie tak potřebuje získat 8 uživatelských předplatných (7 zaměstnanců + majitelka). Účetní firma Účto s.r.o. si zakoupila aplikaci mPOHODA Pro, která zahrnuje přístup pro 5 uživatelů, což jí vystačí pro své vlastní zaměstnance. Tím získá předplatné i paní Martina a jelikož její předplatné bude sdílené i v rámci jiných firem, do kterých má přístup, není nutné pro ni ve firmě Ltisk s.r.o. vyhrazovat další předplatné. Firma Účto s.r.o. tak zakoupí 1 mIČ, v rámci kterého získá uživatelské předplatné například pro paní Lucii, a 2 mCAL, které přidělí uživatelům firmy Ltisk s.r.o. paní Elišce a panu Richardovi. I paní Lucie má přístup do obou firem, a tak je i její předplatné sdílené a i ve firmě Účto s.r.o. může vystavovat a spravovat záznamy. Správcem všech 8 uživatelských předplatných je pouze firma Účto s.r.o.

Předplatné

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.