Postup při změně sazeb DPH

Od 1. 1. 2024 dochází ke změně výše sazeb DPH. Stávající snížené sazby 10 % a 15 % se nahrazují jednou sazbou 12 %. Základní sazba 21 % zůstává beze změny.

Aktuální sazba DPH se na daňových dokladech (např. faktura) nabízí na základě zadaného data zdanitelného plnění, resp. odpočtu, na nedaňových dokladech (např. objednávka) na základě zadaného data vystavení.

Pro rok 2023 se nabízí sazby 10 %, 15 % a 21 %, pro rok 2024 12 % a 21 %.

1. Nastavení dokladů

Pokud prodáváte, resp. nakupujete produkty v nějaké obvyklé sazbě DPH a vlivem nové legislativy mohlo dojít k její změně, v agendě Nastavení dokladů v sekci DPH si ověřte, jestli automatická úprava výchozí sazby DPH stále vyhovují vašim potřebám, příp. je upravte.

2. Šablony

Nová sazba DPH se zpřístupní 1. 1. 2024. Úpravy v šablonách je nutné provést na začátku roku.

Činnosti před 1. 1. 2024

Máte-li na šablonách s měnící se sazbou DPH zapnutou automatickou fakturaci s příštím datem zpracování v roce 2024 (zejména s datem spouštění k 1. v měsíci), pozastavte generování faktur do chvíle, než si po Novém roce na šablonách sazby DPH či ceny položek upravíte.

Činnosti po 1. 1. 2024

Upravte šablony, kterých se dotkla změna sazby DPH – aktualizujte na nich sazbu DPH a zkontrolujte cenu položek.

Pokud jste si v roce 2023 pozastavili automatickou fakturaci, můžete si ji po úpravě sazeb DPH znovu aktivovat. Pokud měly být některé faktury automaticky rozeslány v lednu, bude potřeba je ze šablon vygenerovat ručně.

Automatická fakturace neproběhne v případě, že je na šabloně nastavena neplatná sazba DPH.

3. Zálohové faktury

Zálohové faktury s daňovým dokladem vystaveným v roce 2023 se sazbou DPH 10 % nebo 15 % nepůjdou v aplikaci mPOHODA uplatnit ve faktuře z roku 2024.

V takovém případě bude potřeba provést jejich vyúčtování v účetním systému, např. v programu POHODA. Zálohové faktury proto doporučujeme v mPohodě vyúčtovat do 31. 12. 2023.

Daňové doklady vystavené v roce 2024 k zálohovým fakturám, na kterých je uvedena sazba DPH 10 % nebo 15 %, se vytvoří se sazbou DPH 10 %, resp. 15 %. Takový doklad je nutné upravit - položkám nastavit typ výpočtu DPH “S DPH” a nastavit platnou sazbu DPH. Celková částka daňového dokladu musí odpovídat částce úhrady, resp. v daňové evidenci být na nulovou hodnotu.

4. Opravné doklady

Na opravný doklad se vkládá sazba DPH použitá na zdrojové (opravované) faktuře.

V závislosti na typu opravy je nutné si na opravném dokladu nastavit požadované datum zdanitelného plnění (v případě, že vznikla povinnost podat opravné daňové přiznání) a upravit položku dokladu.

5. Storno prodejky

Na stornovací prodejku se vkládá sazba DPH použitá na zdrojové (stornované) prodejce. U storen nelze editovat sazbu DPH.

6. Ceník

Nová sazba DPH se zpřístupní 1. 1. 2024. Úpravy na zásobách je nutné provést na začátku roku.

Přechod na 21% nebo 0% sazbu DPH u zásoby lze provést v roce 2023 jen v případě, že již danou zásobu nebudete v roce 2023 prodávat/nakupovat, tj. vkládat na doklady.

Přechod na 12% sazbu DPH u zásoby lze provést provést až v roce 2024, kdy již nebudete zpětně zadávat žádný doklad do systému.

Zásoby přenášené z programu POHODA

Sazby DPH upravte ve verzi programu POHODA, rel. 13600 (v účetním roce 2024, resp. na přelomu účetních období 2024p) a synchronizací hromadně odešlete do aplikace mPOHODA.

V případě, že synchronizujete z programu POHODA v roce 2024 zásoby, které mají neplatnou sazbu DPH, mPOHODA zásoby nepřijme.

Zásoby vytvořené v aplikaci mPOHODA

Evidujete-li zásoby, které jste vytvořili přímo v mPohodě, a potřebujete je převést do jiné sazby DPH, využijte pro jejich hromadnou úpravu novou funkci Aktualizace sazeb DPH v agendě Ceník.

7. Synchronizace s programem POHODA

V období přechodu na nové sazby DPH doporučujeme v programu POHODA sledovat výsledky komunikace s mPohodou – kliknutím na tlačítko Zobrazit podrobnosti v průvodci Komunikace s mPOHODA. Dozvíte se, jaké doklady či zásoby nebyly přeneseny kvůli neplatné sazbě DPH.

Pokud vytvoříte v aplikaci mPOHODA doklad, který obsahuje sazby DPH, jež nejsou pro aktuální rok platné, synchronizují se do programu POHODA jen v případě, že bude v Globálním nastavení zapnutá volba Nabízet historické sazby DPH v sekci DPH – ostatní.

Program POHODA pojmem historická sazba označuje sazbu, která není vzhledem k datu zdanitelného plnění, resp. odpočtu nebo datu vystavení (nedaňový doklad) platná. V obchodní praxi jsou však případy jako oprava faktury nebo storno prodejky, kdy je třeba na nově vytvářeném dokladu uvést sazbu DPH z opravovaného, resp. stornovaného dokladu a ta již nemusí být v době opravy platná.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.