Nabídky

Nabídky slouží k vystavení vlastních nabídek.

Videonávod: Jak v aplikaci mPOHODA pracovat s agendou Nabídky?

Nabídky

1. Nabídky

Jedná se o vydané nabídky, které slouží pro vystavení vlastních nabídek.

 • Nabídka má tyto stavy: Nevyřízená, Odeslaná ke schválení, Částečně vyřízená, Vyřízená, Odmítnutá, Trvalý doklad.

  Stav Nevyřízená, Částečně vyřízená, Vyřízená se nastavuje automaticky. Stav Odeslaná ke schválení, Odmítnutá a Trvalý doklad si musíte nastavit ručně.

 • Nabídku můžete i časově omezit zadáním data Platnost do.

 • Položku lze na doklad zadat přímým zápisem nebo výběrem položky z ceníku. Přímo z dokladu je také možné do ceníku přidat novou položku. Detailní informace k práci s položkou na dokladu jsou uvedeny na stránce Položky dokladu.

  Nabídka nevytváří skladový pohyb, a proto je možné do dokladu vkládat skladové zásoby bez ohledu na evidenční stav a nastavení volby Vyskladňovat do minusu.

  V poli Přeneseno na položce nabídky je uvedeno množství, které již bylo z nabídky vloženo do přijaté objednávky.

  Přenesené množství na nabídce
 • Na každé nabídce je nutné uvádět odběratele. Bližší informace o tom, jak na doklad vložit odběratele, resp. jak aktualizovat údaje o odběrateli na dokladu, se dočtete v kapitole Práce s adresou na dokladu, uvedené v popisu agendy Adresář. Kromě fakturační adresy je možné na nabídce uvést také dodací adresu.

 • Vytvoření nabídky v cizí měně a popis práce s cizí měnou v aplikaci mPOHODA je uveden v kapitole Cizí měna.

 • Nastavení režimu přenesené daňové povinnosti na nabídce je uvedeno v kapitole Přenesená daňová povinnost.

 • Popis základních funkcí pro vytvoření nového záznamu, uložení záznamu, smazání, zaokrouhlení dokladu apod. jsou popsány v kapitole Obecné funkce.

 • Do aplikace mPOHODA lze importovat i vydané nabídky vystavené v programu POHODA. Na straně aplikace mPOHODA jsou tyto záznamy pouze pro čtení.

2. Záložky

Poznámky

Poznámky slouží k uvedení doplňujících údajů souvisejících s vytvořeným dokladem. Poznámka se synchronizací přenáší spolu s nabídkou do programu POHODA.

Poznámka zapsaná v první části se zobrazuje na tiskové sestavě Nabídka. Poznámka interní je určena k zaznamenání doplňujících údajů sloužících pro vnitřní potřeby firmy.

Záložka Poznámky

Doplňkový text

Doplňkový text slouží k uvedení podrobnějšího popisu nabídky. Doplňkový text se synchronizací přenáší spolu s nabídkou do programu POHODA, kde je uveden na záložce Podrobnosti.

Doplňkový text je možné v aplikaci mPOHODA zadat i anglicky. Text se tiskne na sestavě Nabídka, respektive Nabídka anglicky.

Anglický text se do programu POHODA nesynchronizuje.

Doplňkový text

Doklady

Na záložce Doklady je uveden odkaz na svázaný doklad - přijatou objednávku, do které byla nabídka přenesena.

V záhlaví záložky se zobrazuje počet dokladů, na které má doklad vazbu.

Záložka Doklady

Historie

Na záložce Historie je zobrazen přehled událostí týkajících se zvoleného záznamu. Tedy kdy byl záznam vytvořen, kdo jej editoval, kdy byl synchronizován.

Záložka Historie

3. Vyřízení nabídky

Videonávod: Jak v aplikaci mPOHODA přenášet doklady?

Nabídku lze přenést do přijaté objednávky. Přenesené množství položky se na nabídce uvádí v poli Přeneseno.

V závislosti na tom, kolik je z celkového množství v nabídce přeneseno do objednávky, nabývá nabídka jednoho ze sedmi stavů. Stav nabídky je vidět v hlavním seznamu nabídek ve sloupci Stav a dále je uveden na detailu záznamu v poli Stav nabídky.

Přehled stavů nabídky
IkonaNázev stavuPopis
Nevyřízená nabídka po datu vyřízeníNevyřízená nabídka po datu platnostiNová nabídka, která ještě nebyla přenesena do objednávky a zároveň už vypršela platnost nabídky.
Nevyřízená nabídkaNevyřízená nabídkaNová nabídka, která ještě nebyla přenesena do objednávky a zároveň ještě nevypršela platnost nabídky.
Nabídka odeslaná ke schváleníNabídka odeslaná ke schváleníTento stav si nastavíte ručně v případě, že čekáte na zákazníka, zda nabídku příjme.
Částečně vyřízená nabídkaČástečně vyřízená nabídkyČást položek z nabídky již bylo přeneseno do objednávky.
Vyřízená nabídkaVyřízená nabídkaVšechny položky nabídky byly přeneseny do objednávky nebo byl stav Vyřízeno na nevyřízené nabídce nastaven uživatelem. Vyřízenou nabídku nelze dále upravovat.
Odmítnutá nabídkaOdmítnutá nabídkaTento stav si nastavíte ručně v případě, že zákazník nabídku nepřijal. Odmítnutou nabídku nelze dále upravovat, nenabízí se k přenosu a stává se tímto ukončená.
Trvalý dokladTrvalý dokladNabídku je možné opakovaně přenášet do objednávky. U nabídky se nezaznamenává přenesené množství.

Najetím na ikonu indikující stav nabídky v hlavním seznamu nabídek se zobrazí slovní označení stavu nabídky. Je-li na nabídce zadáno datum Platnost do, pak se navíc zobrazí i tento údaj.

Přenos nabídky do jiného dokladu lze vyvolat buď přímo nad nabídkou z hlavního seznamu nabídek nebo z detailu nabídky, nebo jej lze vyvolat z objednávky, do které mají být položky nabídky vloženy.

Přenos nabídky vyvolaný z nabídky

 • Pokyn k přenosu položek z nabídky do objednávky vyvoláte kliknutím na ikonu Vytvořit objednávku z nabídky na detailu nabídky nebo ikonu Vytvořit objednávku z nabídky, resp. Vytvořit výdejku v seznamu přijatých nabídek.

 • Cílový doklad je vytvořen v měně nabídky.

 • Vytvořený doklad zkontrolujte a uložte. Nabídka je s cílovým dokladem provázána přes záložku Doklady.

 • Jestliže je po přenosu přenesené množství na nabídce menší než množství na nabídce, pak zůstává nabídka ve stavu částečného vyřízení. V případě, že je přeneseno vše, změní se stav nabídky na Vyřízená. U nabídky typu Trvalý doklad se stav nemění.

 • Synchronizací vytvořeného dokladu do programu POHODA dojde k provázání objednávky a nabídky také na straně programu POHODA.

Přenos nabídky vyvolaný z objednávky

Další možností provedení vyřízení nabídky je vyvolat přenos přímo nad objednávkou. Postup zobrazení seznamu nevyřízených nabídek a jejich přenos do dokladu je uveden na stránce Přijaté objednávky.

Ruční nastavení stavu Vyřízeno, Odmítnuto

V případě odmítnutí nabídky odběratelem, neodebrání všech objednaných položek nebo v jiných obdobných případech je možné nabídce nastavit Odmítnuto, Vyřízeno ručně. Stav vyberte ze seznamu pole Stav nabídky na detailu nabídky.

Vyřízené a odmítnuté nabídky není možné následně upravovat a nebudou se nabízet ani pro přenos do objednávek.

Stavy přenosů nabídky

V hlavním seznamu nabídek díky barevným ikonám stavů přenosů rychle poznáte, zda byla nabídka vložena do objednávky a zda bylo přeneseno veškeré množství, či pouze část.

Kliknutím na příslušnou ikonu vám v závislosti na aktuálním stavu přenosu systém nabídne vytvoření nového dokladu pro vyřízení nabídky nebo otevření navázaných dokladů.

Přehled stavů přenosu nabídky do objednávky
IkonaNázev stavuPopis
Vytvořit objednávkuVytvoření nové objednávky z nabídkyNabídka dosud nebyla přenesena do žádné objednávky. Kliknutím na ikonu se vyvolá povel pro vytvoření nové objednávky, do které se vloží položky z nabídky v nepřeneseném množství.
Částečně vystavená objednávkaČástečně vystavená objednávkaČást nabídky již byla přenesena do objednávky. Kliknutím na ikonu systém nabídne vytvoření nové objednávky nebo otevření navázané.
Částečně vystavená objednávka, další výdejku již nelze vystavitČástečně vystavená objednávka, další objednávka již nelze vystavitČást nabídky již byla přenesena do objednávky, ale další objednávku již nelze vytvořit, protože nabídka má stav Vyřízená, Odmítnutá. (Stav byl nastaven ručně). Kliknutím na ikonu systém nabídne otevření navázané objednávky.
Kompletně vytvořená objednávkaKompletně vytvořená objednávkaNabídka již byla plně přenesena do objednávky. Kliknutím na ikonu systém nabídne otevření navázané objednávky. V případě, že je navázáno více objednávek, systém přepne na detail nabídky, kde zobrazí záložku Doklady pro možnost vybrání objednávky, kterou chcete zobrazit.
Objednávku nelze vystavitObjednávku nelze vystavitNabídku nelze přenést do objednávky. Tato situace nastane v případě, kdy na nabídce nastavíte stav Odmítnutá, Vyřízená.

4. Synchronizace s programem POHODA

Základní popis synchronizace

 • Synchronizace nabídek je obousměrná. Nabídky vytvořené v aplikaci mPOHODA se synchronizují do programu POHODA. Nabídka označená v programu POHODA příznakem Synchronizace s mPOHODA se přenese do aplikace mPOHODA.

 • V agendě Nastavení dokladů v sekci Synchronizace nastavením přepínače Synchronizace nově vytvořených nabídek do programu POHODA na Povolit či Pozastavit ovlivníte, zda budou nově vytvořené nabídky s další synchronizací dat spuštěnou v programu POHODA přeneseny do programu POHODA či nikoliv.

 • Do importu do programu POHODA vstupují všechny nabídky, které mají na detailu dokladu v sekci Podrobnosti nastaven příznak Synchronizovat doklad a jejichž synchronizace dosud neproběhla. Zde je též možné stav synchronizace změnit.

  Výchozí nastavení přepínače pro synchronizaci nabídek je Pozastavit. V případě, že je pro nabídky nastaven přepínač jako nesynchronizovat, pak po přenosu nabídky do objednávky upravte stav synchronizace na nabídce ručně.

 • Postup, jak v programu POHODA označit nabídku k synchronizaci a jak synchronizaci spustit je uveden v kapitole Provedení synchronizace.

Vlastnosti synchronizace nabídek importovaných do programu POHODA

 • Číslo zakázky bude přeneseno a navázáno pouze v případě, že je zakázka v programu POHODA již zavedena.

 • Další podrobnosti o náležitostech naimportované nabídky se dozvíte v nápovědě programu POHODA.

Položky importovaného dokladu v programu POHODA

 • Položky nabídky, které byly do ceníku aplikace mPOHODA importovány z programu POHODA se importují s vazbou na sklad. Skladový pohyb nevytváří. Ostatní položky se importují jako textové.

 • Pokud je nabídka na straně aplikace mPOHODA přenesena do objednávky, synchronizací dat dojde k provázání dokladu s danou nabídkou i v programu POHODA. Na položkách nabídky se zaznamená přenesené množství a v případě celkového přenesení nabídky se jí nastaví stav Vyřízeno.

Vlastnosti synchronizace nabídek exportovaných z programu POHODA do aplikace mPOHODA

 • K synchronizaci lze v programu POHODA označit pouze nabídky, které nemají příznak Vyřízeno.

 • Nabídky exportované z programu POHODA do aplikace mPOHODA nelze v aplikaci upravovat - jsou pouze pro čtení.

Nabídky určené k synchronizaci doporučujeme vytvářet položkově.

Vlastnosti synchronizace importovaných i exportovaných nabídek

 • Změny na synchronizovaných, importovaných i exportovaných, nabídkách je třeba provádět v programu POHODA. Provedením synchronizace dat pak dojde k aktualizaci údajů i na straně aplikace mPOHODA.

 • Zrušíte-li na straně programu POHODA příznak Synchronizace s mPOHODA nebo nabídku odstraníte, dojde při následné synchronizaci dat k jejímu odstranění i v aplikaci mPOHODA.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.